Stichtingsinformatie

Stichting Fietsmaatjes Nieuwkoop is op 17 mei 2019 opgericht en heeft als doel; het mogelijk maken dat mensen, die niet meer zelfstandig kunnen of willen fietsen, samen kunnen fietsen met een vrijwilliger op een duofiets, De stichting heeft haar activiteiten in de gemeente Nieuwkoop.

Bestuur

Alle bestuurders en vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden voor Stichting Fietsmaatjes Nieuwkoop.

Het bestuur van Fietsmaatjes Nieuwkoop bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:

Dhr. Joop Quakkelaar
voorzitter@fietsmaatjesnieuwkoop.nl

Penningmeester:

Vacant
Interesse? Mail naar: penningmeester@fietsmaatjesnieuwkoop.nl

Secretaris:

Mw. Mieke Groen in ’t Wout
secretaris@fietsmaatjesnieuwkoop.nl

Coördinator

Mw. Adrie Vonhout

Instructeur:

Dhr. Joop Groen in ’t Wout

Vertrouwenspersoon

In het kader van het signaleren door vrijwilligers en gasten van ongewenste situaties of een ‘niet pluis’ gevoel is er een vertrouwenspersoon aangesteld, te weten Dhr. Henk de Rijk (info@fietsmaatjesnieuwkoop.nl)

Documenten

Beleidsplan
Vrijwilligersbeleid
Vrijwilligers gedragscode
Vrijwilligersverklaring
Privacybeleid
ANBI Verklaring 2023 en 2022

Financiële middelen

Financiele middelen worden geworven middels het aanvragen van subsidie, het aanvragen van donatie bij fondsen en bedrijven, als ook donaties van particulieren en bedrijven die gratis diensten voor de stichting verrichten. De fondsenwerving is een voortdurende activiteit.

Beheer en besteding van het vermogen

Het vermogen van de stichting zal opgebouwd en gebruikt worden voor de aanschaf, beheer en onderhoud van de duofietsen. Onder beheer valt onder andere de verzekering en de webapplicatie voor het inroosteren van de duofietsen. Daarnaast zal een budget gecreëerd worden voor PR en communicatie. Bij ontbinding van de stichting zal het batig saldo worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.

Overige gegevens

Postadres: Stichting Fietsmaatjes Nieuwkoop
Kerkvaartsweg 23
2445 AB Aarlanderveen
E-mail: info@fietsmaatjesnieuwkoop.nl

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud