Contact

Stichtingsinformatie

Statutaire doelstelling

De Stichting Fietsmaatjes Nieuwkoop is in mei 2019 opgericht.
De statutaire doelstelling van de stichting Fietsmaatjes Nieuwkoop is:

“Het mogelijk maken dat mensen die niet meer zelfstandig kunnen of willen fietsen, samen kunnen fietsen met een fietsmaatje op een duofiets; en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

Strategie

Financiële middelen worden geworven middels subsidie aanvragen, donatie aanvragen bij fondsen en bedrijven, alsook donaties van particulieren en bedrijven die gratis diensten voor de stichting verrichten. Dit is een continue activiteit.

Bestuur en contactgegevens

Het bestuur van Fietsmaatjes Nieuwkoop bestaat uit de volgende leden:

  • Joop Quakkelaar, voorzitter: voorzitter@fietsmaatjesnieuwkoop.nl
  • Vacant Penningmeester
  • Mieke Groen in ’t Wout, secretaris: secretaris@fietsmaatjesnieuwkoop.nl, Penningmeester: penningmeester@fietsmaatjesnieuwkoop.nl
  • Adrie Vonhout, coördinator
  • Joop Groen in ’t Wout, instructeur

ICT ondersteuning/Website: Jermain – ict@fietsmaatjesnieuwkoop.nl

Beloningsbeleid bestuur

Fietsmaatjes Nieuwkoop beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. De bestuurders en uitvoerenden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beheer en besteding van het vermogen

Het vermogen van de stichting zal opgebouwd en gebruikt worden voor de aanschaf, beheer en onderhoud van de duofietsen. Onder beheer van de duofietsen valt de verzekering en het onderhoud. Daarnaast zal een budget gecreëerd worden voor PR en communicatie. Bij ontbinding van de stichting zal het batig saldo worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.

Algemene gegevens

ANBI: Fietsmaatjes Nieuwkoop heeft op 2 december 2019 de ANBI status verkregen.
Kamer van Koophandel nummer: 748 997 75
RSIN: 860067191
Bankrekening: NL 18 RABO 0347 1584 63
Postadres: Kerkvaartsweg 23, 2445 AB Aarlanderveen
Algemeen e-mail adres: info@fietsmaatjesnieuwkoop.nl
Algemeen telefoonnummer: +31644813607

Scroll naar boven