Doneer

Fietsmaatjes Nieuwkoop is een fantastisch initiatief dat mensen die niet meer zelfstandig kunnen/willen fietsen de mogelijkheid biedt om samen met een vrijwilliger te genieten van een fietstocht in de prachtige Groene Hart. Dit zorgt niet alleen voor beweging en frisse lucht, maar ook voor sociaal contact en plezier. Door te doneren aan Fietsmaatjes Nieuwkoop kunnen er nog meer mensen deelnemen aan deze waardevolle activiteit. Helpt u mee om dit mogelijk te maken? Alle beetjes helpen en worden enorm gewaardeerd. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat iedereen kan blijven genieten van mooie fiets uitjes. Via het formulier kunt u eenvoudig eenmalig een donatie doen of ons periodiek steunen. U kunt er ook voor kiezen om een bedrag over te maken op rekeningnummer: NL 18 RABO 0347 1584 63. Fietsmaatjes Nieuwkoop heeft de ANBI-Status.

Belastingvrij schenken

Met een periodieke gift steunt u Fietsmaatjes Nieuwkoop met belastingvoordeel. U schenkt jaarlijks een vast bedrag over een periode van minimaal vijf jaar. Uw gift is geheel aftrekbaar van de belasting ongeacht de hoogte van uw schenking en uw inkomen. U kunt daardoor meer schenken aan Fietsmaatjes Nieuwkoop zonder dat het u extra geld kost.


Hoe werkt doneren met belastingvoordeel?


Als u wilt doneren met belastingvoordeel dan kunt u dat eenvoudig regelen met een periodieke schenkingsovereenkomst. Hiermee legt u uw donatie voor minimaal vijf jaar vast. Na vijf kalenderjaren kunt u desgewenst stoppen. Het opstellen van de overeenkomst kost niets en er is geen tussenkomst van een notaris nodig. U bepaalt zelf de hoogte van uw jaarlijkse gift en u kunt, als u dat wilt, in termijnen betalen. 

Doneren met belastingvoordeel regelt u in vier eenvoudige stappen:

  1. Bepaal het bedrag dat u wilt doneren.
  2. Vul de schenkingsovereenkomst in die u hier als pdf kunt downloaden
  3. Stuur de overeenkomst ondertekend naar: Stichting Fietsmaatjes Nieuwkoop, Kerkvaartsweg 23, 2445 AB Aarlanderveen
  4. Wij sturen de overeenkomst terug. Deze kunt u gebruiken voor uw belastingaangifte.

Uw voordeel

Met een periodieke schenkingsovereenkomst is uw donatie dus aftrekbaar van de belasting. Zonder deze overeenkomst zijn donaties alleen aftrekbaar als u meer dan 1 procent van uw bruto jaarinkomen schenkt. Hoe groot uw voordeel is, hangt af van uw inkomen en uw leeftijd. Via de rekenmodule ANBI gift kunt u precies uitrekenen hoeveel voordeel een periodieke schenking u oplevert.


Nalaten aan Stichting Fietsmaatjes Nieuwkoop

Stichting Fietsmaatjes Nieuwkoop kan haar mooie werk niet alleen doen. Daar hebben wij uw hulp voor nodig! Er zijn verschillende manieren hoe u ons kunt helpen. U kunt Fietsmaatjes Nieuwkoop bijvoorbeeld in uw testament opnemen. Een mooi gebaar waarmee u ook na uw leven veel voor mensen kunt betekenen.

Met Stichting Fietsmaatjes Nieuwkoop in uw testament geeft u ons werk een geweldige steun in de rug. Elk bedrag, groot of klein, is waardevol.

U kunt op verschillende manieren aan Fietsmaatjes Nieuwkoop nalaten o.a.:

  • Schenken aan Stichting Fietsmaatjes Nieuwkoop via een legaat: U laat een vastgesteld geldbedrag na aan Fietsmaatjes Nieuwkoop. U kunt bijvoorbeeld uw familie tot erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald bedrag als legaat schenken aan Stichting Fietsmaatjes Nieuwkoop
  • Fietsmaatjes Nieuwkoop als erfgenaam: U benoemt Fietsmaatjes Nieuwkoop als een van uw erfgenamen. U bepaalt zelf hoe u de nalatenschap onder uw erfgenamen verdeelt.

Goed om te weten

Stichting Fietsmaatjes Nieuwkoop is als goed doel vrijgesteld van erfbelasting. Gelden die aan ons worden nagelaten komen dus geheel ten goede aan Stichting Fietsmaatjes Nieuwkoop. 
Uw notaris heeft de volgende gegevens nodig voor het opnemen van Stichting Fietsmaatjes Nieuwkoop in uw testament:

Statutaire naam: Stichting Fietsmaatjes Nieuwkoop, statutaire zetel: Nieuwkoop
Adres: Kerkvaartsweg 23, 2445 AB Aarlanderveen.
Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer: 748 997 75

Ja ik help mee en doneer
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud