Als vrijwilligersorganisatie kunnen wij niet zonder sponsors. Grote en kleine giften of giften in natura zijn altijd van harte welkom.

Stichting Fietsmaatjes Nieuwkoop is op 2 december 2019 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de stichting zijn hierdoor aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Indien er gedurende 5 jaar eenzelfde bedrag wordt geschonken is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, zonder toepassing van de 1% drempel.

Donaties zijn van harte welkom op IBAN: NL 18 RABO 034 715 84 63

Dankbaar
Stichting Fietmaatjes Nieuwkoop is de hieronder vermelde personen en organisaties bijzonder dankbaar voor hun hulp en ondersteuning.

  • Stichting ‘Vrienden van Aar en Amstel’ en gemeente Nieuwkoop voor de mogelijkheid om een stichting Fietsmaatjes Nieuwkoop op te gaan starten.
  • Zorg en Zekerheid voor de aanschaf van een tweede duofiets.
  • Laetare en het project ‘goed idee voor uw dorp’, voor de bijdrage aan onze fietsenstalling.
  • Montagebedrijf Berry B.V voor de sponsoring en het realiseren van onze fietsenstalling.
  • Notaris Kroes en Partners voor het kosteloos oprichten van onze stichting.
Scroll naar boven