Dhr. A.A. van Tienhoven, voorheen woonachtig op de Achttienkavels 1 te Nieuwkoop, woonde de laatste jaren van zijn leven in de zorglocatie ‘Aar en Amstel’ te Nieuwkoop.
In 2007 overleed de heer van Tienhoven en hij liet een bedrag na wat ingezet mocht worden voor een breed maatschappelijk doel.
Joop Quakkelaar was toendertijd lid van de Pastorale Raad van “Aar en Amstel” en Mieke Groen in ‘t Wout was werkzaam in deze zorglocatie.Daarnaast waren zij bestuurslid van de Stichting ‘Vrienden van Aar en Amstel’.

De gemeente Nieuwkoop beheerde de nalatenschap van de heer van Tienhoven. Joop en Mieke waren, namens de ‘Vrienden van Aar en Amstel’, regelmatig in gesprek met de gemeente over de besteding van dit bedrag zoals de heer van Tienhoven het bedoeld heeft.

Na diverse doelen ondersteund te hebben vanuit de nalatenschap, ontstond bij Joop en Mieke het plan om het resterende bedrag te besteden aan de aanschaf voor duofietsen. Zo werd het idee geboren om stichting Fietsmaatjes op te richten in de gemeente Nieuwkoop. Deze plannen werden voorgelegd aan de gemeente en zij gaven mandaat om deze ideeën uit te werken. Vol enthousiasme zijn zij aan de slag gegaan.

Er werd contact gezocht met Jan Burgmeijer en Tekla Zwinkels, oprichters van Fietsmaatjes.NL. In het voorjaar van 2019 werden de trainingsdagen gevolgd. Er werd veel informatie gegeven en toestemming om hun fietsmaatjesconcept inclusief logo en websitemodel te gebruiken en aan te passen aan de eigen wensen.

Ook al was de werkgroep nog niet helemaal compleet, het bestuur kon worden geformeerd, bestaande uit Joop Quakkelaar, Adrie Vonhout en Mieke Groen in ‘t Wout.
Als eerste sponsor was Notaris Kroes & Partners bereid om de benodigde acte van oprichting en de registratie bij de Kamer van Koophandel te regelen.
Na een voorbereidingsperiode is op vrijdag 17 mei 2019 Stichting Fietsmaatjes Nieuwkoop een feit!

Als één van de plaatselijke afdelingen van Fietsmaatjes Nederland willen zij zich in alle kernen van de gemeente Nieuwkoop gaan inzetten om fietsritten op een duofiets mogelijk te maken voor mensen die door lichamelijke en/of geestelijke ongemakken niet meer zo makkelijk zelfstandig naar buiten kunnen. Dankzij Fietsmaatjes kunnen deze mensen als ‘gast’ gekoppeld worden aan een vrijwilliger. Samen kunnen dan fietstochten gemaakt worden op een duofiets: een fiets met elektrische trapondersteuning waarbij gast en vrijwilliger naast elkaar zitten en dus ook makkelijk een praatje kunnen maken. De vrijwilliger stuurt en trapt, en de gast kan naar eigen wens of vermogen mee fietsen.

Inmiddels bestaat de werkgroep uit 4 personen:

Joop Quakkelaar, Mieke Groen in ‘t Wout, Adrie Vonhout en Joop Groen in ‘t Wout.

Scroll naar boven